ΣΕΙΡΑ 3 R

The "R" letter identifies the special models and it stands for "Racing" exemplifying the Racing spirit of the BMAC 3 Series R scissors.

Το γράμμα “R” ξεχωρίζει τα ειδικά μοντέλα και σημαίνει “Racing – αγωνιστικό”, δείχνοντας έτσι το Αγωνιστικό πνεύμα της Σειράς 3R της Bmac.

Κάθε μοντέλο αυτής της σειράς έχει όντως κάποια συγκεκριμένα πολύ καλά καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Με την σειρά 3R της Bmac απευθυνόμαστε σε προσεκτικούς και απαιτητικούς πελάτες, που απαιτούν ανώτερη απόδοση και αναζητούν εκείνη την ιδιαίτερη αίσθηση που μόνο εμείς – στην Bmac – μπορούμε να προσφέρουμε.

Θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι και θα απολαύσετε να κουρεύετε με αυτά τα ψαλίδια: θα σας εμπνεύσουν να δημιουργήσετε τα πιο τεχνικά και γεωμετρικά σας κουρέματα.

Με λίγα λόγια: τα Bmac της σειράς 3R θα σας εκπλήξουν με τις αγωνιστικές τους καταβολές!

ΣΕΙΡΑ 3 R

The "R" letter identifies the special models and it stands for "Racing" exemplifying the Racing spirit of the BMAC 3 Series R scissors.

Το γράμμα “R” ξεχωρίζει τα ειδικά μοντέλα και σημαίνει “Racing – αγωνιστικό”, δείχνοντας έτσι το Αγωνιστικό πνεύμα της Σειράς 3R της Bmac.

Κάθε μοντέλο αυτής της σειράς έχει όντως κάποια συγκεκριμένα πολύ καλά καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Με την σειρά 3R της Bmac απευθυνόμαστε σε προσεκτικούς και απαιτητικούς πελάτες, που απαιτούν ανώτερη απόδοση και αναζητούν εκείνη την ιδιαίτερη αίσθηση που μόνο εμείς – στην Bmac – μπορούμε να προσφέρουμε.

Θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι και θα απολαύσετε να κουρεύετε με αυτά τα ψαλίδια: θα σας εμπνεύσουν να δημιουργήσετε τα πιο τεχνικά και γεωμετρικά σας κουρέματα.

Με λίγα λόγια: τα Bmac της σειράς 3R θα σας εκπλήξουν με τις αγωνιστικές τους καταβολές!

THE OTHER SERIES