ΣΕΙΡΑ 5

The 5 series is the pride of the BMAC collection.

Η σειρά 5 είναι το καμάρι της συλλογής της Bmac. Με τις επιλογές των μοντέλων της, η σειρά 5 της Bmac είναι στην κορυφή των Ιαπωνικών ψαλιδιών κομμωτικής υψηλής ποιότητας. Κάθε μοντέλο είναι διαφορετικό, κάθε μοντέλο έχει τα δικά του τεχνικά χαρακτηριστικά.

Στην σειρά 5 θα βρείτε την κλασική κοίλη λεπίδα της Bmac καθώς και μια εξαιρετική επίπεδη λεπίδα και πρωτοποριακά και δημιουργικά ψαλίδια αραιώματος.

Η Σειρά 5 απευθύνεται σε απαιτητικούς, υψηλού επιπέδου πελάτες που απαιτούν το καλύτερο από τα εργαλεία τους και είναι διατεθημένοι να επενδύσουν όταν μπορούν να ανταμειφθούν με ένα νέο και αποκλειστικό προϊόν.

Η σειρά 5 θα γίνει ο δρόμος για την επιτυχία στην εργασία σας.

ΣΕΙΡΑ 5

The 5 series is the pride of the BMAC collection.

Η σειρά 5 είναι το καμάρι της συλλογής της Bmac. Με τις επιλογές των μοντέλων της, η σειρά 5 της Bmac είναι στην κορυφή των Ιαπωνικών ψαλιδιών κομμωτικής υψηλής ποιότητας. Κάθε μοντέλο είναι διαφορετικό, κάθε μοντέλο έχει τα δικά του τεχνικά χαρακτηριστικά.

Στην σειρά 5 θα βρείτε την κλασική κοίλη λεπίδα της Bmac καθώς και μια εξαιρετική επίπεδη λεπίδα και πρωτοποριακά και δημιουργικά ψαλίδια αραιώματος.

Η Σειρά 5 απευθύνεται σε απαιτητικούς, υψηλού επιπέδου πελάτες που απαιτούν το καλύτερο από τα εργαλεία τους και είναι διατεθημένοι να επενδύσουν όταν μπορούν να ανταμειφθούν με ένα νέο και αποκλειστικό προϊόν.

Η σειρά 5 θα γίνει ο δρόμος για την επιτυχία στην εργασία σας.